बालबालिकाहरुले शैक्षिक सामाग्री र पोशाक प्राप्त गरिसके पछी अभिभाबकसंग फोटो खिच्याउदै

IMG_8339

Comments are closed.