skip to Main Content
बालबालिकाहरुले  शैक्षिक सामाग्री र  पोशाक प्राप्त गरिसके पछी   अभिभाबकसंग फोटो खिच्याउदै

बालबालिकाहरुले शैक्षिक सामाग्री र पोशाक प्राप्त गरिसके पछी अभिभाबकसंग फोटो खिच्याउदै

IMG_8339

Back To Top